ชั้นวางของติดผนัง จากเข็มขัดหนัง

       การลงมือทำอะไรๆด้วยตัวเอง นอกจากเป็นการท้าทายความสามารถแล้ว ยังเป็นการเพิ่มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นอย่างเรื่อยๆ  เมื่อเราทำไประยะเวลาหนึ่ง ความเชี่ยวชาญก็จะตามมา อย่างของแต่งบ้าน ที่เราได้นำเสนอไปหลายๆชิ้นแล้วนั้น หากได้ลองทำตามดู การทำในชิ้นต่อไปก็จะง่ายขึ้นและเราจะรู้จักในการเลือกวัสดุมากขึ้นด้วย  ของแต่งบ้านชิ้นนี้ ทำมากจากวัสดุของอย่างคือ ไม้ และเข็มขัดหนัง ที่เก่าไม่ได้ใช้แล้ว มาดูวิธีการทำกันค่ะ

อุปกรณ์

1.ไม้กระดานขนาด 5×30 นิ้ว 2 แผ่น

2.เข็มขัดหนัง 2-4 เส้น ต่อกัน

3.ตลับเมตร

4.ค้อน

5.ตะปู

6.ไม้บรรทัด

7.ดินสอ

วิธีทำชั้นวางของติดผนัง

ขั้นตอนแรก นำไม้ทั้ง 2 แผ่น มาทำเครื่องหมายสำหรับติดเข็มขัด โดยการวัดเข้ามาจากขอบไม้ทั้งสองด้าน ด้านละ 2 นิ้ว แล้วขีดเส้นไว้กับดินสอ

ขั้นตอนที่สอง นำเข็มขัดที่เตรียมไว้มาคล้องทั้ง 2 ด้าน ให้อยู่ในตำแหน่งที่ขีดเส้นไว้

ขั้นตอนที่สาม นำตะปูมาตอกติดเข็มขัดบนไม้กระดานแผ่นแรก ตอกตะปูบนเข็มขัดด้านหลังไม้กระดาน

ขั้นตอนที่สี่ ตอกตะปูด้านข้างของไม้กระดานทั้งสองด้าน จากนั้นตรวจสอบให้ดีว่าติดแน่นแล้ว

ขั้นตอนที่ห้า นำไม้กระดานแผ่นที่สอง มาคล้องเข้าไปในเข็มขัด เว้นระยะห่างจากแผ่นแรกพอประมาณ ให้พอวางของได้ จัดตำแหน่งให้เข็มขัดอยู่ตรงกับเส้นที่ขีดไว้

ขั้นตอนที่หก จากนั้นตอกตะปูด้านข้าง ยึดเข็มขัดกับไม้ให้แน่น ต้องดูให้แน่ใจว่า ไม้ตั้งตรง ไม่เอียง

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นำไปใช้งานได้ วางกระถางต้นไม้ หนังสือ หรือของประดับน่ารักๆได้ตามใจชอบเลยค่ะ